Sabies que…

els joglars de mim a la Mallorca medieval, participaven i acompanyaven a les autoritats en les curses pedestres? A diferència dels joglars del continent, el mallorquí no cantava, sinó que actuava. Hi havia diversos tipus de joglars: de boca, que recitaven o contaven facècies; els d’instrument, que acompanyaven les cançons amb diferents aparells musicals, i

Sabies que…

el 1996 s’atorgaren els primers premis Cornelius Atticus? La distinció, atorgada per el GOIB, és un premi en reconeixement a totes aquelles persones de les Illes Balears que han dedicat la seva vida a la pràctica i a la promoció de l’esport i que formen part de la història i del fet cultural de les

Sabies que…

el 1326 a Palma, el veguer de la Ciutat imposà tres multes per jugar a pilota? El veguer s’encarregava d’exercir la justícia (alta i baixa) des del segle XIII. Així mateix, denuncià 138 casos de jocs d’atzar, sobretot de gresca, cartes, daus i ròtules d’ossos. Eren denunciats perquè sovint desembocaven en bregues i avalots. (CIEIB)

Sabies que…

l’ús del mot esport és relativament recent en català (s. XX)? Prové d’un préstec de l’anglès sport, provinent del llatí deportare (transportar o traslladar-se). En català antic (s. XIII-XIV), el verb deportar va prendre el significat de distreure’s, i així deport passà a significar recreació. Ramon Llull (1235-1315) recull en no poques ocasions el mot