Tal dia com avui de…

1583, a Manacor, el clavari de la Confraria -desconeixem l’advocació-  pagava 8 sous per 2 oques en concepte de premis a repartir entre els participants de les corregudes en motiu de la festa de Sant Bartomeu. L’anterior cita es refereix a les Corregudes de joies, o nom genèric de les corregudes en què els corredors

Sabies que…

l’origen del futbol actual cal cercar-lo a l’Antiga Grècia? Se’l coneixia com episkyros i va ser un joc de pilota de l’Antiga Grècia, i és reconegut per la FIFA com una de les primeres formes de futbol.  El joc, que fomentava el treball en equip, es jugava amb una pilota de cuir anomenada folis, pintada

Sabies que…

cal cercar en l’antiga Grècia l’origen de la copa com a trofeu esportiu? Idò, ja a l’antiga Grècia i posteriorment en l’imperi Romà sabem que s’entregava odres, gerres o tasses als guanyadors. Però, l’envàs era per a custodiar el vertader premi: el preuat oli d’oliva. Curiositat: originalment, l’oli se’ls hi custodiava però no se’ls hi

Oci infantil (Palma, 1854)

Trobam a les pàgines del diari vespertí, El Genio de la Libertad, de Palma, del dia 10 de novembre de 1854, la següent informació: “No hay como los muchachos para guardar y transmitir tradiciones. Ya no es únicamente con peonzas, pedradas, pelotas o petardos que tratan de incomodar al transeunte, no, esto pasó de moda;

Sabíeu que…

a Balears hi ha un carrer dedicat a les curses? Es diu carrer de ses Corregudes i el trobam a Montuïri, Mallorca. Delimitat pels carrer Major i el carrer de Baix. Tenim constància que s’hi celebraven les corregudes pedestres per sant Bartomeu, prèviament a l’existència de l’avinguda des Dau i de la seva pista poliesportiva

Curiosa tradició en el Dia de les Verges

Com en altres ocasions, acudim al Diccionari Català-Valencià-Balear, on hi trobam múltiples referències indirectes a la pràctica de l’exercici físic i l’esport. Així, en la veu Verge, en l’apartat de cultura popular, hi trobam la següent referència: “A la Ciutat de Mallorca és costum que els fadrins facin serenades a les al·lotes; a Llucmajor també