Curiosa tradició en el Dia de les Verges

Com en altres ocasions, acudim al Diccionari Català-Valencià-Balear, on hi trobam múltiples referències indirectes a la pràctica de l’exercici físic i l’esport. Així, en la veu Verge, en l’apartat de cultura popular, hi trobam la següent referència: “A la Ciutat de Mallorca és costum que els fadrins facin serenades a les al·lotes; a Llucmajor també

La Mostra de 1515

Ja hem parlat en anteriors entrades de la importància de l’estudi de les Mostres realitzades a Mallorca durant l’Edat Mitjana. En aquestes, les improvitzades milícies, practicaven l’ús de les armes. Per incentivar la destresa es convocaven concursos. Era el cas de la mostra celebrada a Mallorca a partir del 15 d’agost de 1515. Vegem-ne una

Camp de l’oca

Tot i que no apareix en el Diccionari Català-Valencià-Balear, el camp de l’oca era l’indret on se celebraven determinades activitats físiques com per exemple les mostres militars i el joc de ballesta. Aquest bell animal fa referència al premi que aconseguia el guanyador en comptecions medievals com curses pedestres o en el joc de la

Etimologia esportiva

A l’antiguitat clàssica, les Illes Balears era Gimnèsies o illes Gimnèsiques. Mallorca o Gimnèsica gran, i Menorca o Gimnèsica petita (Eivissa i Formentera eren denominades com a l’actualitat: Pitiüses, o illes dels pins). L’origen del nom Gimnèsies prové del grec gymnos, que significa nu. Segons sembla, els nostres avantpassat talaioters eren així denominats perquè anaven

Mostra

La mostra era la “parada, desfilada de gent d’armes per a recomptar-la, per a examinar-la, o per a exercitar-la”. L’explicació rau en què la necessitat de la defensa del territori quan encara no existien els exercits professionals i era la població la que havia de defensar-lo. Amb tal finalitat, era obligatori acudir a les mostres

Corregudes i els cavallets de Felanitx

Hem tractat en altres ocasions dels balls de figures a Mallorca —cossiers, cavallets, àguiles de Sant Joan Pelós, Moretons, Indis, broquers (cossiers de Manacor)…– i la seva relació amb l’exercici físic. Més concretament amb les corregudes. Segons l’historiador Gabriel Llompart Moragues (1927-2017) “A medidos del pasado siglo [els cavallets de Felanitx] asistían por la tarde