42a Pujada Automobilística Internacional al Puig Major

Aquesta cap de setmana se celebrarà la 42a Pujada Automobilística Internacional al Puig Major-Memorial Antoni Roca, pova organitzada per l’Escudiaria Serra Tramuntana, puntuable per al Campionat de Balears de Muntanya. Entre els participants de la prova hi prendrà part un vehicle que recordarà al pilot de motociclisme Lluís Jaume Salom Horrach, més conegut com a

Inicis de l’automobilisme a Balears

La història de l’automòbil a Mallorca comença amb una breu notícia que publicà La Última Hora el 8 d’abril de 1897, informant de l’arribada, des de Marsella, del vapor Isleño del qual desembarcà un “carro de foc” –denominació amb la qual els mallorquins es referien als vehicles motoritzats– marca Clement Bayard, per als hereus de

Tal dia com avui…

de 1967, començava una tradició al món de les curses automobilístiques que encara a dia d’avui, perdura. Es tracta del costum d’encetar i de ruixar amb xampany als pilots, constructors i directors d’equip guanyadors en un gran premi. El primer de fer-ho en un circuit de curses automobilístiques fou el pilot nord-americà Dan Gurney en