Jaume Ponç, mestre d’esgrima

Apareix citat de diverses maneres –Jacobus Pons, Jayme Pons, Jaime Ponz– Fins i tot, alguns autors l’anomenen Joan o Juan, en castellà. En tot cas, sabem d’ell que fou autor d’un tractat d’esgrima donat a conèixer a Perpinyà el 1474 i que molt possiblement fos mallorquí, d’on segur provenia. El títol de l’obra seria La