Sabies que…

Ja hem parlat en anteriors ocasions dels orígens del submarinisme en l’antiguitat, clars antecedents de les nostres actuals disciplines subaquàtiques. Avui parlarem dels capbussadors professionals a l’antiga Roma. Són els ūrīnātor, unitat de capbussadors militars de caràcter permanent i professional dels exèrcits romans. El mot prové del verb llatí urinor, a la vegada del llatí

Lèxic aquàtic

Per submergir-se cal ficar el cap davall l’aigua. Quan això ocorre en deim capbussar-se o capficar-se. En el primer cas, trobam una forma antiga que era acabussar, avui en desús. Pel que fa als localisme, trobam la forma cabussar, definida com a tirar-se de cap a l’aigua, i que el diccionari localitza com a pròpia

Documental: Dolphin man (2017)

Dolphin Man (en francès: L’Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol) és un film documental biogràfic dirigit per Lefteris Charitos (2017). Per posar-nos en situació, Jacques Mayol (Xangai 1927-illa d’Elba 2001), el seu protagonista, fou un apneista francès. L’apnea esportiva és la suspensió voluntària de l’acte de respirar. És la base de l’esport d’apnea,