Sabies que…

a Mallorca fou dissenyada els anys cinquanta del segle XX una de les motocicletes construïdes a Espanya més innovadores del seu temps i avançant-se a les solucions tècniques que no es generalitzaren fins als anys 80? Jaume Llobera Morro –Coronat– (Inca 1921-?) en féu el disseny i construcció. Li va posar de nom Coronat, malnom

42a Pujada Automobilística Internacional al Puig Major

Aquesta cap de setmana se celebrarà la 42a Pujada Automobilística Internacional al Puig Major-Memorial Antoni Roca, pova organitzada per l’Escudiaria Serra Tramuntana, puntuable per al Campionat de Balears de Muntanya. Entre els participants de la prova hi prendrà part un vehicle que recordarà al pilot de motociclisme Lluís Jaume Salom Horrach, més conegut com a