Etimologia i esport: frontó

Sovint acudim a altres àrees temàtiques per dur a col·lació la cultura de l’esport a les Illes Balears. Entre les més freqüentades hi trobam la toponímica. Així, el mot frontó -paret contra la qual es llança la pilota en certs jocs de pilota en què els jugadors hand e fer rebotar la pilota-coincideix en indrets