Recomanació literària

“L’alegria de la pesca està basada a capturar, no en matar peixos; i moltes de vegades, també consisteix a no capturar res, i si a deixar-se absorbir per la naturalesa”. Aquest aforisme fou proferit per Robert Hughes i resumeix la seva filosofia de pescador esportiu desenvolupada al llarg de tota una vida dedicada entre moltes