Ufologia i esport

Tots hem sentit a parlar d’Objectes Volants no Idenfiticats (Ovni), en la seva denominació anglesa UFO (Unidentified Flying Object), i més concretament dels Flying Saucers, plats o platets volants. L’àmbit de la ufologia, sol situar la primera referència d’aquest últim terme el 24 de juny de 1947, quan el pilot privat Kenneth Arnold descrivia a

Els JJOO Massai

Durant aquests dies se celebren a Kenia els Jocs Olímpics Massai. Es tracta d’un esdeveniment multiesportiu biennal que té lloc al país africà amb el propòsit de perpetuar els costums ancestrals del poble Massai. Els seus orígen es remunten a l’any 2008 quan els patriarques del poble massai van plantejar la necessitat d’eliminar la cacera

El misteri de L’Oiseau blanc

La història de l’aviació reserva un lloc d’honor per al Spirit of Saint Louis i el seu pilot, Charles Lindberg per haver travessat l’Atlàntic en un vol sense escales en solitari entre el 20 i el 21 de maig de 1927 per primera vegada. Més desconegut resulta que només una setmana abans, i concretament el