Sabies que…

el Diario de Palma, del 21 d’abril de 1893, publicava que s’havien celebrat unes corregudes de bicicletes, que segons sembla, són les primeres que esdevengueren a Mallorca? L’itinerari fou el següent: Palma, Algaida, Montuïri, Porreres, Campos, Santanyí, Felanitx i Manacor.