Contacte

Centre d’Interpretació de l’Esport de les Illes Balears

C/ Uruguai, s. n.

07010

Palma. Mallorca. Illes Balears

Mail: msfont@fundacioesportbalear.es