Biblioteca

De la finalitat i el règim del nostre Centre

Creada l’any 2002 per atendre el desenvolupament de la investigació esportiva. Actualment (2021) recull un fons bibliogràfic en matèria esportiva de més de 13.000 volums fet que la situa entre una de les 5 més importants de l’Estat pel nombre de monografies. La col·lecció recull tant monografies tècniques com divulgatives. Altrament, s’enorgulleix d’una important hemeroteca esportiva tant en format físic (fins a l’any 2010) com en format digital (a partir de 2010). Així mateix, compte amb diverses col·leccions de fotografia tant en format paper com en digital. En destaca la Col·lecció d’imatges del velòdrom de Tirador, de Palma.

El règim de la Biblioteca del CIEIB no es públic. Es tracta d’una biblioteca específica de centre destinada exclusivament als nostres usuaris (això és: alumnes i esportistes del CTEIB, tècnics, entrenadors, personal de la Fundació Esport Balear, federats, investigadors i alumnes de l’INEF i TAFAD) per a consulta EXCLUSIVA dels nostres fons. Queden exclosos aquells usuaris que tot hi pertànyer a algun dels col·lectius anteriorment citats vulguin utilitzar la sala per altres interessos o materials que no siguin propis a la Biblioteca. Igualment, la Biblioteca atén a les consultes externes dels investigadors de la cultura de l’esport a Balears i arreu ens els horaris que més abaix s’indiquen.

Horaris i ubicació

La Biblioteca es troba a la planta baixa (entre la sala d’Exposició permanent Lluís Salom Horrach i la Cafeteria). L’horari de consulta en sala és dilluns, dimarts, dijous i divendres de 07.30 a 14.30h. Recomanam així mateix, demanar cita prèvia a través de l’adreça electrònica msfont@fundacioesportbalear.es

Reglament de la Biblioteca del CIEIB

El Reglament de la Biblioteca del CIEIB es troba actualment en procés de esmena i aprovació per part del Patronat de la Fundació Esport Balear. Una vegada això succeeixi, l’adjuntarem en aquest apartat.