Particular modalitat de caça de la perdiu

De les moltes de notícies que podríem aportar sobre la caça de la perdiu a les Balears, avui ens fixarem en una varietat que per per la seva peculiaritat i absència d’armes ens ha cridat molt l’atenció. Es tracta de la modalitat de caça a la cameta. Segons el Diccionari Català, Valencià, Balear, la nostra varietat consisteix a “Caçar perdius encalçant-les corrents fins a cansar-les“. El referit diccionari la circumscriu a Mallorca però, perfectament pot ser extensible arreu de l’arxipèlag. Ha perviscut en la cultura popular a través d’una rondalla recollida per Antoni Maria Alcover i Sureda (Santacirga, Manacor, 2 de febrer de 1862 – Palma, 8 de gener de 1932) titulada Es dotze mesos i dues jaies. El fragment on hi apareix diu així:

“-Dins es juriol és es temps hàbil per caçar perdius a la cameta, això és encalçant-les en fer es sol fort. Ses perdius sols fan una volada, fins que acaben s’alè i se renten assolant-se en terra. – Ses egos són es bestiar més trempat per una batuda. I per això ja diu s’adagi:
“A’s Juriol, / ses egos a terra i es bous an es sol”

Igualment, en podem trobar una referència en la següent cançó popular recollida a Mallorca:

«De sa carn, pobra carneta, | vull fer set o vuit lligats | perquè estiguen conformats | es caçadors de filats, | d’escopeta i de cameta»

Desconeixem si la referida modalitat encara es practica avui dia o bé per la especialització en l’armament, la variant quedà ja fa molts d’anys obsoleta. En tot cas, coincidireu que havia de ser com a mínim interessant veure a dos animals -un humà i una au- frec a frec sense que hi intervingués cap mena d’implementació armamentística.

Tornant a les fons bibliogràfiques, en la monumental obra deguda a Jaume Bover Pujol i a Ramon Rosselló Vaquer “La caça a les Balears dels segles XIII a XIX” (2016), no hi trobam pus notícies que les anteriors referències, fet que refrenda que aquestes deuen ser més escasses o fins i tot nul·les. Com sempre convidat a qualsevol dels nostres lectors que disposi d’alguna dada al respecte de la seva pràctica les mos faci extensiva per poder-es compartir. (CIEIB)

Bells exemplars d’Alectoris rufa, introduïda a les Illes Balears el segle XIII.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.